Akademia mediacji i negocjacji online

699.00

Jest zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, komunikacji, mediacji i negocjacji. 

Cel szkolenia:   jest zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią,  komunikacji, mediacji i negocjacji.  Uczestnik szkolenia zdobędzie również wiedzę z zakresu: resocjalizacji, prawa, psychoprofilaktyki.  Szkolenie wzbogacone jest o kształtowanie kompetencji i umiejętności zawodowych wpływających na proces mediacji i negocjacji. Szkolenie wzbogacone jest o możliwość uzupełnienia podstawowej wiedzy o specjalność: z zakresu mediacji rodzinnej i małżeńskiej.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.