Sale!

Akademia terapii traumy online

Original price was: 399.00zł.Current price is: 297.00zł.

Kurs jest dostępny w formie pliku PDF i obejmuje ponad 90 stron. Skupia się na zrozumieniu traumy oraz jej różnych form i konsekwencji. Omawia genezę, specyfikę i trudności w definiowaniu traumy, a także typologie i konsekwencje dla psychospołecznego funkcjonowania jednostki. Wprowadza pojęcia takie jak ostra reakcja na stres, PTSD, złożony zespół stresu pourazowego oraz zaburzenia dysocjacyjne. Ponadto, kurs porusza temat interwencji kryzysowej w sytuacjach traumatycznych oraz implikacje dla praktyki klinicznej. Diagnozowanie i pomiar traumy jest omawiane w kontekście wybranych narzędzi i metod. Wreszcie, kurs dotyka również aspektów żałoby i relacyjnych zaburzeń więzi.

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

 • Trauma – definicja pojęcia
 • Geneza, specyfika traumy oraz trudności w jej definiowaniu
 • Typologia traum
 • Konsekwencje traumy dla psychospołecznego funkcjonowania osoby
 • Ostra reakcja na stres
 • PTSD
 • Złożony zespół stresu pourazowego (Complex PTSD).
 • Zaburzenia dysocjacyjne.
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji doświadczenia traumatycznego.
 • Implikacje i wyzwania dla praktyki klinicznej
 • Wybrane narzędzia diagnostyczne i metody pomiaru traumy
 • Wybrane aspekty żałoby
 • Relatywne zaburzenia więzi

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.