Akademia zdrowia, urody i dietetyki online

489.00

Szkolenie umożliwia nabycie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, edukacji i promocji zdrowia, dietetyki i urody.

Cel szkolenia:   jest zdobycie podstawowej wiedzy związanej z pedagogiką, psychologią, tematyką  edukacji i promocji zdrowia, dietetyki i urody jak również kompetencji i umiejętności zawodowych  potrzebnych w pracy z drugim człowiekiem.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą, dietetykiem, kosmetologiem.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.