Sale!

Asystent socjalny – pomoc rodzinie z elementami socjoterapii i psychoterapii kurs online

Original price was: 379.00zł.Current price is: 279.00zł.

Uczestnik nabędzie wiedzę w zakresie podstaw wsparcia społecznego, socjoterapii i psychoterapii – jako techniki, które można zastosować do pracy z rodziną dysfunkcyjną. Szkolenie uzupełnione jest o moduł z zakresu podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Cel szkolenia:  Uczestnik  kursu zdobędzie wiedzę w zakresie psychologii rozwoju i wychowania oraz podstaw pracy socjalnej.  Nabędzie wiedzę w zakresie podstaw wsparcia społecznego, socjoterapii i psychoterapii – jako techniki, które można zastosować do pracy z rodziną dysfunkcyjną.  Szkolenie uzupełnione jest o moduł z zakresu podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.