Sale!

Asystent zdrowienia kurs online

Original price was: 499.00zł.Current price is: 219.00zł.

Kurs oferuje kompleksowe zrozumienie roli asystentów w opiece zdrowotnej, ze szczególnym naciskiem na zdrowie psychiczne. Program kursu obejmuje takie zagadnienia jak funkcjonowanie asystentów zdrowienia, rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, budowanie relacji między pacjentami a personelem medycznym oraz skuteczna komunikacja z osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych. Dodatkowo kurs porusza kwestie radzenia sobie z chorobą przewlekłą, jej wpływ na stres, oraz wprowadza techniki relaksacyjne wspomagające zdrowie psychofizyczne.

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

  • Rola asystentów zdrowienia
  • Funkcjonowanie asystentów zdrowienia
  • Umiejętność aktywnego słuchania
  • Relacje pomiędzy pacjentem a personelem medycznym
  • Zdrowie psychiczne
  • Komunikacja z pacjentem doświadczającym zaburzeń psychicznych
  • Radzenie sobie z chorobą przewlekłą
  • Choroba przewlekła jako źródło stresu
  • Techniki relaksacyjne w kontekście zaburzeń i chorób psychofizycznych

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.