DDA diagnoza i metody pracy kurs online

199.00

Szkolenie dostarcza podstawowej wiedzy w zakresie jak pracować z DDA.

 

Cel szkolenia: Poznanie podstawowych informacji w temacie uzależnienia od alkoholu. Omówienie kwestii związanych z syndromem DDA. Charakterystyka współuzależnienia, życia w rodzinie z problemem alkoholowym. Szkolenie zawiera opis syndromu – Dorosłe Dzieci Alkoholików – charakterystykę, cechy osobowości, trwałe skutki. W szkoleniu omówiono metody wsparcia dla DDA, skutki dorastania w rodzinach z problemem alkoholowym. Omówiono schematy oraz motywację do zmiany

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.