Depresja u dzieci i młodzieży kurs online

179.00

Poznanie podstawowych informacji o depresji występującej wśród dzieci i młodzieży.

 

Cel szkolenia: Poznanie podstawowych informacji o depresji występującej wśród dzieci i młodzieży. W szkoleniu omówiono czynniki ryzyka, przyczyny depresji i metody terapii. Zawarto także informacje dotyczące zjawiska samookaleczenia i sposoby przeciwdziałania mu. Szkolenie omawia kwestie związane z samooceną.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751). Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.