Sale!

Kierownik sklepu kurs online

Original price was: 297.00zł.Current price is: 199.00zł.

Kurs online dla kierowników sklepu, dostępny w formie pliku PDF, obejmuje 70 stron i koncentruje się na kluczowych aspektach skutecznego zarządzania sklepem oraz budowania pozytywnych relacji z klientami. Tematyka kursu obejmuje budowanie pozytywnej relacji z klientem, w tym aspekty prawne związane z prawami konsumenta. Ponadto, omawia zagadnienia związane z zarządzaniem pracownikami, w tym efektywną komunikację oraz podstawowe zasady zarządzania zespołem. Kurs porusza także praktyczne aspekty działalności sklepu, takie jak proces planowania asortymentu, podstawy merchandisingu oraz zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Dodatkowo, kurs omawia podstawy prawa pracy istotne dla kierowników sklepu.

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

  • Budowanie pozytywnej relacji z klientem
  • Prawa konsumenta
  • Zarządzanie pracownikami
  • Efektywna komunikacja w zarządzaniu pracownikami
  • Proces planowania asortymentu
  • Podstawy merchandisingu
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
  • Podstawy prawa pracy

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.