Sale!

Kierownik wycieczek szkolnych kurs online

Original price was: 259.00zł.Current price is: 199.00zł.

Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych w formie pliku PDF skupia się na kluczowych aspektach organizacji wycieczek, obejmując:

 1. Znaczenie wycieczek szkolnych w rozwoju edukacyjnym uczniów.
 2. Czynniki warunkujące efektywność wycieczki szkolnej.
 3. Prawne uwarunkowania organizacji turystyki szkolnej.
 4. Rolę kierownika wycieczki.
 5. Rodzaje wycieczek szkolnych.
 6. Organizację kolonii i półkolonii.
 7. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami.
 8. Dokumentację związana z organizacją wycieczek szkolnych.

Kurs ten zapewnia kompleksowe przygotowanie do efektywnej organizacji i zarządzania wycieczkami szkolnymi, uwzględniając zarówno aspekty edukacyjne, prawne, jak i logistyczne.

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

 • Znaczenie wycieczek szkolnych w rozwoju edukacyjnym uczniów
 • Czynniki warunkujące efektywność wycieczki szkolnej
 • Prawne uwarunkowania organizacji turystyki szkolnej
 • Rola kierownika wycieczki
  Rodzaje wycieczek szkolnych
 • Organizacja kolonii i półkolonii
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami w czasie wycieczki
  Dokumentacja związana z organizacją wycieczek szkolnych

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Do 2018 r. dyrektor szkoły mógł wyznaczyć na kierownika wycieczki osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły, która ukończyła odpowiedni kurs. Po nowelizacji kierownik musi mieć wykształcenie pedagogiczne.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.