Sale!

Koordynator ds dostępności kurs online

279.00

“Kurs Koordynatora ds. Dostępności” to kompleksowe szkolenie skierowane do profesjonalistów, którzy chcą zgłębić obszar dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

  • Prawa publiczne osób z niepełnosprawnościami
  • Dostępność komunikacyjna
  • Dostępność cyfrowa
  • Dostępność architektoniczna w przestrzeni publicznej
  • Dostępność do informacji
  • Zarządzanie projektami
  • Savoir–vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.