Sale!

Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie kurs online

Original price was: 229.00zł.Current price is: 159.00zł.

Szkolenie dostarcza podstaw wiedzy z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Szkolenie e-learningowe skierowane jest dla studentów pedagogiki, pedagogów specjalnych, nauczycieli, terapeutów, wychowawców świetlicy, opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, rodziców. Szkolenie przybliża tematykę niepełnosprawności intelektualnej oraz przedstawia zestaw gier i zabaw jakie można wykorzystać w pracy i opiece nad dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Cel szkolenia:  Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętność wykorzystania wybranych metod terapeutycznych w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo. Uczestnik pozna również zestaw gier i zabaw do praktycznego wykorzystania w pracy i opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje  w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do prowadzenia zajęć: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapii pedagogicznej.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.