Sale!

Podstawy kadr i płac z fakturowaniem kurs online

Original price was: 299.00zł.Current price is: 189.00zł.

Podstawy kadr i płac z podstawami fakturowania.

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

  • Rodzaje umów przy podejmowaniu zatrudnienia;
  • Zagadnienia związane z czasem pracy;
  • Zagadnienia związane z wynagrodzeniem;
  • Zagadnienia związane z urlopami;
  • Prawa i obowiązki pracodawcy;
  • Prawa i obowiązki pracownika;
  • Podstawy fakturowania.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.