Sale!

Podstawy neuropsychologii, neurobiologii, neurodydaktyki, neurologii dziecięcej i zaburzeń neurorozwojowych

279.00

Przybliżenie zagadnień neuropsychologii, neurobiologii, neurodydaktyki, neurologii dziecięcej oraz zaburzeń neurorozwojowych.

Cel szkolenia:   jest przybliżenie zagadnień neuropsychologii, neurobiologii, neurodydaktyki, neurologii dziecięcej oraz zaburzeń neurorozwojowych.

Dodatkowe informacje: Szkolenie doskonalące.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.