Sale!

Podstawy oligofrenopedagogiki i zaburzeń neurorozwojowych z elementami diagnostyki psychopedagogicznej kurs online

Original price was: 249.00zł.Current price is: 189.00zł.

Szkolenie dostarcza wiedzy związanej z oligofrenopedagogiką, metodami pracy z dziećmi z lekkim i głębokim upośledzeniem umysłowym. 

Cel szkolenia:   przedstawienie podstaw oligofrenopedagogiki, metod pracy z dziećmi z lekkim i głębokim upośledzeniem umysłowym. W szkoleniu omówiono tematykę mózgowego porażenia dziecięcego, ADHD, autyzmu, zespołu Aspergera. Szkolenie zawiera elementy diagnostyki pedagogicznej, pojęcie diagnozy, etapy i funkcje diagnozy.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący – nie nadaje kwalifikacji do diagnozowania i terapii.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.