Podstawy seksualności człowieka kurs online

159.00

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw seksualności.

Cel szkolenia:   zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw seksualności, w tym także pojęcia seksualności, norm, seksualności kobiet w ciąży oraz satysfakcji seksualnej, życiowej i partnerskiej.
W szkoleniu umówiono zagadnienie promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej. Szkolenie zawiera wiedzę z zakresu chorób psychosomatycznych i najczęstszych chorób.

Dodatkowe informacje: Szkolenie o charakterze doskonalącym.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie otrzymujesz materiał w formie PDF.