Sale!

Podstawy terapii uzależnień z elementami mindfulness – treningu uważności kurs online

Original price was: 269.00zł.Current price is: 179.00zł.

Szkolenie  dostarcza wiedzy o podstawach teoretycznych o uzależnieniach, jego rodzajach i podstawach pracy terapeutycznej.

Cel szkolenia:   Uczestnik szkolenia pozna podstawy teoretyczne uzależnienia, jego rodzaje i podstawy terapeutyczne. Omówione zostaną formy terapii i leczenia uzależnień. Dodatkowo omówiony zostanie przykładowy program terapii uzależnień. W szkoleniu poruszono kwestię treningu uważności, wraz z podstawami teoretycznymi i metodycznymi.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych. Nie nadaje uprawnień do zawodu instruktora terapii uzależnień.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.