Sale!

Podstawy zarządzania w działalności opiekuńczo-wychowawczej kurs online

Original price was: 199.00zł.Current price is: 139.00zł.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z podstawami zarządzania w działalności opiekuńczo-wychowawczej. 

Cel szkolenia:   jest  przedstawienie zagadnień związanych z podstawami zarządzania w działalności opiekuńczo-wychowawczej. Uczestnik szkolenia zapozna się z teorią organizacji i zarządzania. Pozna specyficzne problemy zarządzania placówkami oświaty, wychowania i opieki oraz prawne podstawy zarządzania placówkami oświaty, wychowania i opieki.

Dodatkowe informacje: Kurs ma  charakter doskonalący  i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Informacja dla nauczycieli: nie jest to również specjalność w zakresie zarządzania oświatą, którą można zrealizować w toku studiów lub studiów podyplomowych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.