Praca z lękiem stresem i emocjami kurs online

199.00

Poznanie podstawowych informacji o lęku. W szkoleniu opisano zagadnienia stresu oraz jego wpływu na zdrowie.

 

Cel szkolenia: Poznanie podstawowych informacji o lęku. W szkoleniu opisano zagadnienia stresu oraz jego wpływu na zdrowie. Omówiono szereg zagadnień związanych z emocjami i ich mechanizmami. W szkoleniu znajdują się podstawy socjoterapii wraz z przykładowymi programami socjoterapeutycznymi dla dzieci i młodzieży. Szkolenie wzbogacono w karty pracy dotyczące zagadnień – stresu, emocji i lęku.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751). Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.