Praca z osobami doświadczającymi przemocy z elementami pracy terapeutycznej poprzez muzykę, plastykę i sztukę kurs online

179.00

Jest przedstawienie podstaw pracy z osobami doświadczającymi przemocy z elementami pracy terapeutycznej z pomocą muzyki, plastyki i sztuki.

Cel szkolenia:  jest przedstawienie podstaw pracy z osobami doświadczającymi przemocy z elementami pracy terapeutycznej z pomocą muzyki, plastyki i sztuki. W szkoleniu omówiono czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje, a także wybrane modele interwencji kryzysowej. W szkoleniu zawarto również wybrane modele interwencji kryzysowej. Szkolenie wzbogacono o wiedzę z zakresu arteterapii, muzykoterapii, terapii przez plastykę, choreoterapii oraz filmoterapii.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.