Profesjonalna pomoc kuchenna z elementami kompozycji potraw kurs online

249.00

Celem szkolenia jest omówienie systemu HACCP, a także metod utrwalania i przechowywania żywności.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie systemu HACCP, a także metod utrwalania i przechowywania żywności. W szkoleniu przedstawiono metody obróbki żywności i trzony kuchenne. Dowiesz się jak przebiega organizacja produkcji w gastronomii, a także food plating.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.