Profesjonalny recepcjonista-menedżer hotelu kurs online

259.00

Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw pracy w recepcji hotelowej.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw pracy w recepcji hotelowej. Omówiono organizację pracy hotelu, rolę hotelowej recepcji i zakres czynności wykonywanych przez pracowników recepcji. Zawarto informacje dotyczące wyposażenia recepcji w środki techniczne. Szkolenie prezentuje podstawy profesjonalnej obsługi gościa hotelowego, rezerwacji usług hotelarskich, struktury organizacji hotelu. Szkolenie wzbogacone zostało o zagadnienia narzędzi promocji w hotelarstwie i podstawy języka angielskiego dla pracowników recepcji.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.