Sale!

Rewalidacja dziecka ze spektrum autyzmu z elementami neurologii dziecięcej kurs online

Original price was: 249.00zł.Current price is: 209.00zł.

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstaw rewalidacji, zagadnień terapii pedagogicznej, form pomocy terapeutycznej, arteterapii oraz muzykoterapii.

Cel szkolenia:  Szkolenie ma na celu przedstawienie podstaw rewalidacji, zagadnień terapii pedagogicznej, form pomocy terapeutycznej, arteterapii oraz muzykoterapii. W szkoleniu zawarto podstawy rewalidacji dzieci ze spektrum autyzmu wraz z elementami terapii logopedycznej oraz konspektem zajęć indywidualnej terapii, wczesnego wspomagania dzieci z autyzmem. Szkolenie wzbogacono o elementy neurologii dziecięcej.

Dodatkowe informacje:  Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia terapeutą behawioralnym pracującym z osobami z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.