Sale!

Standardy pracy biegłego psychologa wynikające z Kodeksu Karnego i Cywilnego z elementami psychologii zeznań i opiniowania sądowo-psychiatrycznego kurs online

Original price was: 359.00zł.Current price is: 279.00zł.

Jest ukazanie standardów pracy biegłego psychologa, które wynikają z Kodeksu Karnego i Cywilnego wraz z elementami psychologii zeznań.

Cel szkolenia: jest ukazanie standardów pracy biegłego psychologa, które wynikają z Kodeksu Karnego i Cywilnego wraz z elementami psychologii zeznań. W szkoleniu zawarto opis aktów prawnych, które regulują pracę biegłych sądowych. Zawarto w nim wiedzę co do oceny wiarygodności świadków, a także podstawy opiniowania sądowo-psychiatrycznego, w tym opiniowanie psychologiczne.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.