Trener funkcji poznawczych kurs online

299.00

Kurs umożliwi Ci zdobycie wiedzy związanej z zagadnieniami podstaw diagnozy i terapii funkcji poznawczych.

Cel szkolenia: Kurs umożliwi Ci zdobycie wiedzy związanej z zagadnieniami podstaw diagnozy i terapii funkcji poznawczych.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.  Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia. Wzór przedstawiony jest w galerii.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.