Sale!

Trener mentalny w sporcie kurs online

Original price was: 299.00zł.Current price is: 199.00zł.

Trener mentalny w sporcie kurs online.

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

  • Psychologia sportu;
  • Kształtowanie się i rozwój odporności psychicznej;
  • Wyznaczanie celów;
  • Radzenie sobie z presją;
  • Motywacja w sporcie;
  • Pewność siebie, a skuteczność sportowca;
  • Rola lidera sportowego;
  • Trening wyobrażeniowy;
  • Wypalenie zawodowe w sporcie.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.