Sale!

Tyflopedagogika z elementami surdopedagogiki kurs online

Original price was: 299.00zł.Current price is: 239.00zł.

Przedstawienie zagadnień ogólnych związanych z tyflopsychologią, charakterystyki wad wzroku, a także specyfiki nauczania dzieci z uszkodzeniami wzorku.

Cel szkolenia:   jest przedstawienie zagadnień ogólnych związanych z tyflopsychologią, charakterystyki wad wzroku, a także specyfiki nauczania dzieci z uszkodzeniami wzorku. W szkoleniu omówiono również temat rewalidacji osób słabowidzących i niewidomych wraz z omówieniem charakteru postaw wobec osób niepełnosprawnych. W szkoleniu zawarto także cele surdopedagogiki, wraz z opisem budowy i działania narządu słuchu oraz przedstawiono model medyczny i społeczno-kulturowy głuchoty.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.