Wolontariusz hospicyjno-medyczny z podstawami neuropsychologii kurs online

229.00

Szkolenie ma na celu przygotowanie do bycia wolontariuszem.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie założeń wolontariatu i jego prawnych aspektów, jego charakterystyki i działań jakie są podejmowane w jego ramach. Omówiono zagadnienia opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz przygotowanie do roli wolontariusza. Szkolenie wzbogacono o zagadnienia udaru mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych, a także kwestii postępowania z pacjentami po uszkodzeniu mózgu.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.