Wybrane problemy psychiatrii i psychopatologii z elementami terapii za pomocą muzyki, plastyki i sztuki kurs online

209.00

Jest przybliżenie tematyki problemów psychiatrii i psychopatologii wraz z omówieniem zagadnień zasad badania psychiatrycznego, testów psychologicznych, psychoterapii i procesów emocjonalnych.

Cel szkolenia:  jest przybliżenie tematyki problemów psychiatrii i psychopatologii wraz z omówieniem zagadnień zasad badania psychiatrycznego, testów psychologicznych, psychoterapii i procesów emocjonalnych.
W szkoleniu zawarto wiedzę z zakresu terapii poprzez muzykę, plastykę oraz sztukę.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.