Sale!

Zarządzanie emocjami i stresem kurs online

Original price was: 299.00zł.Current price is: 129.00zł.

Zarządzanie emocjami i stresem – praktyczne metody i techniki.

Szkolenie zawiera 126 stron praktycznej wiedzy!

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

  • Stres;
  • Zarządzanie stresem;
  • Techniki antystresowe;
  • Trening uważności;
  • Wypalenie zawodowe;
  • Emocje w miejscu pracy.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.