Sale!

Zarządzanie oświatą i rozwojem edukacji

Original price was: 399.00zł.Current price is: 199.00zł.

Zarządzanie oświatą i edukacją to kurs, który przygotowuje uczestników do efektywnego zarządzania instytucjami edukacyjnymi, takimi jak szkoły, przedszkola, uczelnie i inne placówki edukacyjne. Ten kurs ma na celu dostarczyć uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego kierowania organizacjami edukacyjnymi, a także rozwiązywania problemów z nimi związanych.

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

  • Podstawy zarządzania w edukacji
  • Wpływ czynników zewnętrznych na zarządzanie oświatą
  • Rola dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej
  • Zarządzanie wiedzą
  • Systemy motywowania pracowników oświaty
  • Marketing w publicznych placówkach oświatowych

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.