Akademia wsparcia i pomocy rodzinie kurs online

499.00

“Akademia Wsparcia i Pomocy Rodzinie” to intensywny kurs, który skupia się na zagadnieniach dotyczących diagnozy, problemów uzależnień oraz zjawisk przemocy w rodzinie.

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

  • Diagnozy i problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie
  • Poznanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Mediacji rodzinnych
  • Interwencji kryzysowej
  • Pomocy psychologicznej rodzinie w kryzysie

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.