Akademia treningu umiejętności społecznych

459.00

Szkolenie dostarcza szerokiej wiedzy w zakresie treningu umiejętności społecznych.

Cel szkolenia: Przedstawienie głównych założeń treningu umiejętności społecznych – definicje i założenia psychologiczne. W szkoleniu zawarto zagadnienia treningu kompetencji społecznych i opis wybranych kompetencji społecznych. Szkolenia opisuje rozwój społeczno-emocjonalny człowieka, podstawy funkcjonowania grup społecznych. Opisano TUS wśród różnych grup oraz przykładowe scenariusze zajęć TUS.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.