Sale!

Metodyka pracy kuratora sądowego z podstawami prawa i ochrony własności intelektualnej kurs online

Original price was: 259.00zł.Current price is: 209.00zł.

Przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego.

Cel szkolenia:  jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego. Uczestnik pozna takie składowe pracy kuratora sądowego jak: określenie zasad organizacji wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych, metody diagnozy i wykonywania wywiadów środowiskowych, stosowaną dokumentację, uregulowania prawne co do władzy rodzicielskiej, a także metody i techniki pracy kuratora sądowego. Szkolenie wzbogacono także o zagadnienia podstaw prawa, jego pojęć i budowy, systemu , źródeł i stosowania prawa. A także temat prawa autorskiego, praw pokrewnych, własności przemysłowej i ochrony własności intelektualnej.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień terapeutycznych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.