Sale!

Podstawy psychologii w służbach mundurowych kurs online

Original price was: 199.00zł.Current price is: 99.00zł.

Podstawy psychologii w służbach mundurowych – przydatny kurs dla wszystkich zainteresowanych do podjęcia pracy w służbach mundurowych.

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

  • Rola psychologii w działalności służb mundurowych,
  • Zastosowanie wiedzy psychologicznej w zawodzie,
  • Kryminalistyczne metody oceny wiarygodności zeznań,
  • Tajniki kryminalnego profilowania psychologicznego,
  • Komunikacja w sytuacjach podwyższonego ryzyka ,
  • Stres i wypalenie zawodowe u pracowników służb mundurowych,
  • Podstawy interwencji kryzysowej,
  • Psychologia wpływu społecznego,
  • Stres pourazowy w zawodach wysokiego ryzyka.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.