Sale!

Specjalistyczne usługi opiekuńcze kurs online

259.00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie charakterystyki danych zaburzeń psychicznych oraz skali ich występowania w społeczeństwie. W szkoleniu opisano rolę środowiskowej opieki psychiatrycznej, metody współpracy z pacjentem psychiatrycznym. A także rolę pacjenta i jego rodziny w procesie zdrowienia. Omówiono zagadnienia interwencji w nagłych sytuacjach, w tym sytuacji zagrożenia samobójstwem, w szkoleniu przedstawiono podstawy pierwszej pomocy.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.