Sale!

Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z elementami diagnozy resocjalizacyjnej kurs online

Original price was: 199.00zł.Current price is: 139.00zł.

Szkolenie umożliwia zapoznanie się z pojęciem i wskaźnikami niedostosowania społecznego oraz jego przeciwdziałaniem i profilaktyką.

Cel szkolenia:   jest zapoznanie się z pojęciem i wskaźnikami niedostosowania społecznego oraz jego przeciwdziałaniem i profilaktyką. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i umiejętności pracy z dzieckiem nadpobudliwym w szkole.  Zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania, stosowania metod i technik, narzędzi badawczych w pomiarze niedostosowania społecznego.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Nie nadaje uprawnień do bycia wychowawcą w placówkach: oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.