Przemoc w rodzinie diagnoza i metody przeciwdziałania kurs online

149.00

Poznanie podstawowych informacji o zjawisku przemocy w rodzinie, diagnozie i metodach zapobiegania.

 

Cel szkolenia: Poznanie podstawowych informacji o zjawisku przemocy w rodzinie, diagnozie i metodach zapobiegania. W szkoleniu omówiono czym jest przemoc, jakie są jej przyczyny i źródła. Omówiono skutki przemocy i formy jej zapobiegania. W szkoleniu opisano rodzaje przemocy, a także znane usługi społeczne dla ofiar przemocy. Opisano również możliwości psychoterapii dla ofiar przemocy, metody przeciwdziałania przemocy oraz procedurę Niebieskiej karty. Kursant pozna karty do stosowania w pracy z osobami doświadczającymi przemocy.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter uniwersalny i może być dobrym uzupełnieniem wiedzy i kompetencji praktycznie na każdym stanowisku pracy.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751). Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.