Sale!

Zarządzanie sprzedażą, reklamą i obsługą klienta kurs online

129.00

Zarządzanie sprzedażą, reklamą, obsługą klienta – praktyczne metody i techniki.

114 stron praktycznej wiedzy do zastosowania!

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z następującymi zagadnieniami:

  • Komunikacja;
  • Negocjacja;
  • Techniki asertywności;
  • Zasady obsługi klienta;
  • Psychologia reklamy.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący.

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).  Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego (Numer RSPO: 270751).
Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.